Sarayın Rüzgarı 23. Bölüm Özeti[Tüm Dizi Bölüm Özetleri ListeleTüm Sarayın Rüzgarı Listele]

Sarayın Rüzgarı 23. Bölüm Özeti Sarayın Rüzgarı 23. Bölüm Özeti

Prensin başlattığı yenilik hareketi sekreter Keyoungun hazırladığı planla başarısızlığa uğramıştır. Bakanlar ve üst düzey yöneticilerin Prensin başarısızlığını Krala iletmesiyle Kral verdiği kararı tekrar sorgular olmuştur. Çünkü Prensin getirdiği yenilik hareketiyle hem tüccarlar hem de masum halk zarar görmüştür. Prense verilen yetkiler elinden alınmıştır. Prense bunun nedenlerini açıklar yaptığı yeniliklerin güzel olduğunu ama eskiyi de tamamen yok sayamayacağını belirtir. Bir şeyi yaparken diğer tarafı da memnun edecek şeyleri görmesi gerektiğini belirtir. Bütün bunların tecrübesizliğinden kaynaklandığını söyler. Bu durum ana Kraliçeyi de Prensin Halasını da rahatlatmıştır. Artık yeni planlar yaparak Prense son darbeyi indirmeyi düşünürler. Öte yandan Ana Kraliçe ağabeyini saraya getirttirir. Ağabeyi Kraliçeye gönlünü ferah tutmasını yeğenlerinin hakkını sonuna kadar savunacağını söyler. Onun saraya gelişi ne Prensin ne de sekreter Keyoungun hoşuna gitmez. Sekreter Keyoung bunu annesiyle paylaşır. Prenses Kraliçenin ağabeyini buraya getirmesini hoş karşılamaz, özellikle gelişini haber vermediği için tepki gösterir. Kraliçenin ağabeyini getirmesinin başka planları olduğunu gösterir der. Ama Prensin yetkilerinin alınmasında kendilerinin başarısı olduğunu, o yüzdende haklarını sonuna kadar koruyacağını belirtir.

Kraliçenin ağabeyi Sekreter Keyoungu görünce ona bir düzine emirler verir. Bu durum canını sıkar. O arada Katip Nung Youn gelince Ona takılır. O da ona gerekli cevabı verir. Kraliçenin ağabeyi kim olduğunu sorunca tanıtır,Prensin danışmanı diye. Katiple alay eder, Prensin yetkilerini elinden aldırttığı için. Katip de boş durmaz cevabını verir. Cevaba sinirlenince de Katibi tüm şiddetiyle döver.

Prens görevden alınınca kendini kütüphaneye kapatır. Suçsuz insanların kendi yüzünden öldürülmesini bir türlü kabullenemez. Uyuyamaz bir türlü. Herkes Prensin bu durumundan dolayı üzgündür. Song Yeon yardımcı ressamın yarım kalan resmini tamamlar. Bu resim Baş ressam tarafından çok beğenilir. Ressamı tebrik ederler. Gerçeği bir türlü açıklayamaz, ama Song Yeon ga karşı tavırları değişir. Song Yeon artık hizmetli kızlara resim dersi vermeye başlar. Kızlar büyük bir çabayla öğrenmeye çalışırlar. Baş ressam Song Seon Prensin paravanına çizdiği resmin tanıtımı için Prensesin yanına gitmesini söyler. Song Yeong Prensese resmini anlatır. Prenses onu başarılarından dolayı tebrik eder. Prensin yetkilerinin geri alması yüzünden etkilenip etkilenmediğini sorar. O da şimdilik bir sorunu olmadığını söyler. O sırada gelen yardımcısı Prensin 5 gündür kütüphaneye kapattığını söyler. Onu oradan çıkarmasını tekrar hayata döndürmesini söyler. Song Yeong Prensesin yanından ayrıldıktan sonra Dae Su Parkın yanına uğrar. Ondan Prense verilmek üzere bir şey verir. Prensin yanına giden Dae Su Park ,ona Song Yeong gönderdiklerini verir. Prens gönderdiklerini görünce çok şaşırır. Bunlar hizmetli kızların çizmiş olduğu resimlerdir. Çok sevinir, bir yandan da üzülür. Çünkü bu hizmetçi kız bütün yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmediği halde kendisi ilk yenilgide hayata küsmüştür. Utanır ve mücadeleye karar verir.

Sekreter Keyoung yolda giderken Katip Nung Young rastlar. Katip hamallık yapmaktadır. Onun gibi bir adamın hamallık yapmasına şaşırır. O da her işin kutsal olduğunu söyler, bunu yapmaktaki amacının yaptığı hatanın bedeli olduğunu söyler. Gelecekte Prense daha yararlı olacağını belirtir. Sekreter Keyoung bunun mümkün olmadığını Prensin inzivaya çekildiğini ama hala kapılarının ona açık olduğunu söyler.

Ana Kraliçe ağabeyiyle ve bakanla tartışırlar, Prensin yetkilerini elinden almanın yeterli olmadığını ortadan kaldırılması gerektiğini söyler. Bu işi ağabeyi üstlenir.

Prens tebdili kıyafet giyinerek halkın arasına katılır yanında sadece Dae Su Park vardır. 2 muhafızda uzaktan izlemektedir. Pazarda yine tüccarlar kayıtsız esnafa zulmeder. Dae Su Park engel olmaya çalışır. Prens durdurur. Oradan uzaklaşırlar. Yemek yemeye lokantaya girerler. İki tüccar yanlısı Prens hakkında ve babası hakkında ileri geri konuşur. Bu konuşmaya Prens de katılır. Tam o sırada oradan geçen yaşlı ihtiyar bir adam onları azarlar. Bu yaşlı adam Prensin ilgisini çeker. Dae Su dan nerede yaşadığını öğrenmesini ister. Öğrendikleri Prensi şaşırtır, çünkü bu adam fal bakıyormuş ve kehanetleri de çıkıyormuş. Ama herkese bakmıyormuş.

Sarayda bahar şenliği için hazırlıklara başlanır. Kraliçenin ağabeyi bu şenliklerde hazırladığı özel patlayıcılarla Prense suikast düzenlemeyi planlar. Prens Dae Su la ihtiyarın evine giderler. Bu ev kitaplarla ve yazılarla doludur. İhtiyar evine girdikleri için azarlar. Prens fal baktırmak istediğini söyler. İhtiyar ona bakar ve derki; ölümle yoldaş olduğunu her an ölümle burun buruna olduğunu kendisine dikkat etmesini söyler.

Yazan : Sibel ŞEN