Sarayın Rüzgarı 20. Bölüm Özeti[]

Sarayın Rüzgarı 20. Bölüm Özeti Sarayın Rüzgarı 20. Bölüm Özeti

Kral tüm yetkileri genç Prense devretmiştir. Ona yarınki yapılacak Çada Meclisi toplantısın yöneteceğini söyler ve kesinlikle orda olmasını ister. Kral ve bakanlar, üst düzey yöneticiler Çada Meclisinde Prensin gelmesini beklerler, gelince de Çada Meclisi açılır. Bunu hemen ana Kraliçeye bildirirler. Kral açılışı yapar rapor vermek isteyen varsa versin ben burada sadece gözlemciyim der. Çalışma bakanı seyyar satıcı ve kayıtlı esnafla ilgili sorunları söyler çalışma izninin yeniden düzenlenmesini ister. Tüccarın alım satım yapması, tutuklama hakkı, hapse atma yetkisinin olmasını ister. Prens buna karşı çıkarak; Bizim tüccarlar yasaları tek başına yönetmek istiyor, tüccar sınıfının kanunları uygulaması yanlıştır der. Bundan sonra küçük esnafın korunması gerektiğini belirtir. Devlette yenileşme için her memurun düşüncesine yer verileceğini ve günde en az üç kurumun denetleneceğini belirtir. Prensin oturumu yönetmesi hoşuna gider, onun gelecekte iyi bir kral olacağını düşünmektedir.

Prensin başlattığı yenilik hareketi rüşvetçi bakanları ve üst düzey yöneticileri rahatsız etmiştir. Artık gelir kaynaklarının elinden alınması üstüne üstlük çocuklarının üst düzey yönetici olmaları engellenmiştir. Bu Noronglar için çok kötü olmuştur, bunu Prensin Norongları bitirme davası olarak görürler. Sekreter Keyoung bakanları uyararak şimdilik sessiz kalmalarını önerir. Çünkü bu şekilde Prens alt edemeyeceklerini haklı durumdan haksız duruma geçeceğini söyler. Prens ise çatlak seslere hazırlıklıydı, yeniliklere kolay kolay uyum sağlamayacaklarını biliyordu. Yardımcıları bir süre daha eski usulde devam etmelerini tavsiye etseler de o zorluklardan yılmayacağını, öyle olsaydı baştan bu işe girişmeyeceğini söyler. Katip nung youn u teftiş ve denetleme kurulunun başına getirir, böylelikle kayıt dışını ortadan kaldırıp rüşvetin önüne geçmeyi hesaplar. Ayrıca kayıtsız çalışan esnafında kayıt altına almaya çalışarak onların güvencesini sağlamak ister.

Sekreter Keyoung ve içişleri bakanı planlarının bozulmasında katip Nung Youngun etkisinin farkındadır. Onun yakınına bir adam yerleştirerek gözaltında tutmayı hesaplarlar. Öte yandan Lady Hye wie emrettiği resmin çizilmesine verilen sürenin dolmasına az vakit kalmıştır. Baş ressam ve yardımcısı yetiştiremeyeceklerini düşünerek görevi fikrin sahibi olan Song Yeon lea yapmasını ister. Bu fikre karşı çıksa da içindeki resim arzusu nedeniyle kabul eder.
Sekreter Keyoung ressamların arasına soktuğu casusu bu durumu ona iletir. O da ressamdan bu durumun dedikodusunu yapmasını, baş ressamla ikisinin arasında bir şeyler olduğunu yaymasını ister. Amacı Prensin bu olaya tepkilerini ölçmektir. Prensin getirdiği yeniliklere karşı çıkmak için bütün bakanlar ve üst düzey yöneticileri şikayet mektupları yazarlar. Prens bunların hep bir ağızdan yazıldığını anlamıştır, ama yoluna devam etmeye kararlıdır.
Song Yeon Lea çizdiği resmi ustasına ve yardımcısına gösterir. Ustası önce yardımcısının fikrini sorar. O da bir hizmetçiye göre çok güzel resim yaptığını söyler. Usta ise resmi beğenmediğini resmin karışık ve renklerin ise dağınık olduğunu söyler, tekrar çizmesini ister. Song Yeon çok üzülmüştür. Hep birlikte çıkarken saray ressamları çıkagelir. Bir hizmetlinin nasıl resim yapacağını bu onlara ve geleneklerine hakaret olduğunu söyler. Usta ise onları susturur, onun iyi resim yaptığını ve bir şans verilmesini gerektiğini söyler. Bir şikayetleri varsa bunu bu şekilde değil bakanlığa dilekçe yazarak bildirmesini ister.

Dae Sau nun amcası açmış olduğu dükkan kayıtlı olmadığı için kayıtlı dükkan sahipleri içindeki malları alır. Katip Nung Youn bunu görür ve ona yardımcı olacağını söyler ve dükkanını kayıt altına alır. Böylelikle malları elinden alınan yoksulların haklarını koruyacağını onun gibi olanları toplamasını ister.

Saray ressamları imza toplamaya başlarlar. Topladıkları imzayı bakanlığa gönderirler. Lady Hye Wie son dedikoduları duyar oğlu için çizdireceği resmin bir hizmetçi tarafından yapılmasını kabullenemez..Böyle önemli bir resim için hizmetçiyi kullanmasından dolayı ustayı azarlar,en iyi ressamları bu iş için kullanmasını söyler. Seon Yeon ustasının sözlerinden dolayı artık resim yapamıyordur. Bu durumu ustasına söyler. Bu sırada gelen muhafızlar Song Yeon ve ustayı götürmek isterler. Karşı çıkmaya çalışırken Prens olanları görür ve nedenini sorar. Ressamlar bir ağızdan geleneklerin çiğnendiğini ressamlığın erkek işi olduğunu söyler. Prens bunların değişmesinin gerektiğini bir hizmetçinin de resim yapma hakkına sahip olduğunu söyleyerek ressamları toplantıya çağırır. Onlara yakında yapılacak olan resim yarışmasını hatırlatarak bu yarışmada hizmetçinin de yarışmasını, ilk beşe girerse resim kadınlarında resim yapmasını kabul etmelerini kazanamazsa eski usulde devam edileceğini söyler. Ressamlar bunu kabul eder.

Sekreter Keyoung durumdan memnundur, Prensin artık sıkıştığını düşünmektedir. Song Yeongun başarılı olamayacağını, böylelikle yeni fikirlerinde başarısız olacağını ispatlayacağını düşünür. Katip Nung Youn da bunu düşünür ve Prense bunu söyler. Prens ise Song Yeon un ve Dae Su nun çocukluk arkadaşı olduğunu onların kendilerini geliştirmesini çok istediğini söyler. Song Yeon heyecanlıdır, başarılı olamamaktan korkar, ustası ise bunu hem kendi için hem de bütün herkes için başarması gerektiğini söyler. Durumu Prense söyler, onda gördüğü ışığın nedense kaybolduğunu belirtir. Bunun üzerine Prens onu ziyarete gider. Ona resmi sevdiğini kendisini kasmadan içinden geldiği gibi çizmesini söyler. Yarışmada ona verdiği boğa kılından yapılmış olduğu fırçayı kullanmasını, çünkü onun sihirli olduğunu, kolayca çizmesini sağlayacağını anlatır.

Yarışma günü gelip çatmıştır. Bütün ressamlar yerini almıştır. Konu sonbahardır. Herkes resim çizmeye başlar. Song Yeon ga verilen bütün renkli boyalar birbirine karıştırılmıştır, itiraz eder ama kabul edilmez. Song Yeong da kaderine razı olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Bütün resimler toplanır. Seçici heyet resimlere bakar öncelikli olarak Song Yeongun resmine bakarlar hiç renk kullanmasını eleştirseler de resmi beğenirler. Song Yeong bir kere daha başarmıştır.

Yazan : Sibel ŞEN