Sarayın Rüzgarı 18. Bölüm Özeti[]

Sarayın Rüzgarı 18. Bölüm Özeti Sarayın Rüzgarı 18. Bölüm Özeti

Prens dedesini verdiği emirle saraya gelmiştir. Hemen işlerin başına geçer. İlaç üretiminin arttırılmasını ve ilaç için gerekli malzemenin toplanmasını emreder. Toplanan ilaçlarla birlikte doktorlarında salgın yerine gönderir. Tam bu sırada gelen Kraliçe bunun yapılmasını engellemeye çalışır. Kralın birkaç gün içinde sarayda olacağını ve doktorlara ihtiyacı olacağını belirtir. Prens Kralın başında saray doktorunun bulunduğunu bu istediklerinin Kralın emri olduğunu söyler ve Kraliçeyi susturur. Kraliçe artık fikirlerim önemsenmiyor mu der. Prensse salgının durdurulmasının öncelikli görev olduğunu söyler. Saraya doğru giderken halası Prensesi görür, neden evinde değil de sarayda olduğunu sorar. Prenses ise babasını merak ettiğini söyler. Bu durumun mazeret olamayacağını söyler evine gitmesini belirtir. Prenses itiraz etmek ister ama Prens bunun kendisinin değiş Kralın kararı olduğunu söyler.
Prens yardımcılarıyla toplantı yapar.

Toplantıda Katip Nung Young Prense her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyerek gerekli hazırlıkların yapılmasını söyler. Prens buna karşı çıkar, Kralın iyileşeceğini söyler. Ama sarayda dedikodular almış başını yürümüştür. Eski dedikodular yeniden yayılarak Prensin Kralın tahtında gözü olduğu söylenir. Kral saraya getirilmiştir, durumunda düzelme olmamıştır. Verilen ilaçlar fayda etmemektedir. Kral kahyasını çağırarak ona bir ferman yazdırır. Bu fermanla bütün yetkilerini torunu Prense devreder. Fermanın hemen Prense iletilmesini ister. Fakat kahya böyle önemli bir evraktan Kraliçenin de haberdar olması gerekir diyerek hemen Kraliçeye götürür. Kraliçe fermanı görünce çıldırır, kendisine getirmekle iyi yaptığını söyler. Şimdilik bu fermandan kimsenin haberi olmamasını söyler.

Prens hiçbir şeyden habersiz Kralın başında bekler. Halası hazırlattığı ilacı doktorlara verir. Prens gelen ilacı kabul etmez. Bu söylentileri daha da arttırır. Katip Nıng Young bunda kendini de sorumlu görmektedir. Prens onunla bu yüzden görüşmek istemez. Bu duruma üzülen Katip bir hal çaresi bulmaya çalışır. Sonunda da Sekreter Keyoungun yanına gitmeye karar verir. Çünkü ikisinin de ortak faydası Kralın iyileşmesini istiyor olmaları. Bu nedenle birlikte hareket etmelerinin bir mahsuru olmaz diye düşünür. Prens Keyoung bu fikre katılır çünkü Kralın iyileşmesi onlar içinde çok önemli. Böylelikle Prensesin hazırlattığı ilacın Krala içirilmesini sağlanacak, bu görevde Katip Nung Younga düşüyor. Katip Prensin yanına gider, durumu anlatmak ister, Prens anlatmasına izin vermez ama ısrar edince izin verir. Bu sefer düşmanlarıyla aynı fikirde olduklarını Kralın ölmesinin onların işine gelmeyeceğini çünkü ölmesi halinde yerine kendisinin geçeceğini bu da onların işine gelmez. Bu nedenle de Prensesin hazırlattığı ilacın Krala iyi geleceğini düşünüyorum, der. Prens başta itiraz etse de hak verir. Ama içinde yinede şüphe vardır. Sekreter Keyoung ve adamları ilacı getirdiğinde Prens ilacı Krala vereceğini ama Ona bir şey olması halinde Sizleri ve halamı sorumlu tutacağımı bilmenizi istiyorum, der.

Yazan : Sibel ŞEN