Sarayın Rüzgarı 16. Bölüm Özeti[]

Sarayın Rüzgarı 16. Bölüm Özeti Sarayın Rüzgarı 16. Bölüm Özeti

Prens Jeongjo Kralla görüşür. Onunla ülkedeki yolsuzluları ve rüşvet olaylarını konuşur. Kral Prensin fikirlerine çok değer verir. Katip Nun Young Prensle görüşür. Ona Norrong Grubundan bahseder bu grup kendilerine yakın üst düzey yöneticilerin çocuklarını kamu sınavlarıyla iyi yerlere yerleştirerek kendilerinin güçlerini artırdığını bu sayede para kaynakları kıdemli memurların eline geçtiğini yönetimi kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak rüşvetle halkı canından bezdirdiğini söyler ve prens den bu oluşumun derhal dağıtılmasını ister. Prens katibe hak verir. Gerekli düzenlemelerin yapılmasını ister. O sırada orduya yeni katılan fedailerin kabul töreni başlamıştır. Prens de arkadaşı Dae Sue’yu izlemek için oraya gider. Prens ve yardımcısının Dae Su Parkı tanıması katibi şaşırtır.
Dae Su yeni fedai kıyafetleriyle çok seçkin bir hal almıştır. Kendini çok iyi hissetmek de dir. Yapılan gösterilerdeki bütün müsabakalarda hünerini gösterir. Prens arkadaşıyla gurur duyar.
Prensin hainlere ait adamları tasfiye etmesi ana kraliçeye kadar ulaşır. Hemen adamlarını ve yaşlılar heyetini toplar. Bunlara bir çare bulunmasını ister çünkü ellerindeki güç gittikçe azalmaktadır. Yaşlılara fedailerin kılcı boğazımıza yapışmadan yeni çözümler bulunmasını ister.

Prensin annesi Lady Hwa win Baş ressamdan oğlunun yatak odasındaki paravana bereketi simgeleyen nar resmi yapılmasını ister. Baş ressam yardımcılarını ve Song yeon lea yı alarak saraya gider. Lady Hwa win gelini Prenses Hyo eui yanına uğrar. Onunla konuşur. Artık hastalığının geçtiğini, oğlunun zor günleri atlattığını söyler. Şimdi ikisine çok önemli işlerin düştüğünü artık saraya bir veliahdın gelmesinin zamanının geldiğini belirtir. Ve çocuk sahibi olmalarını ister. Prensesin yanından ayrıldıktan sonra da Prensin yanına uğrar. Yoğun işlerinin arasında eşine de vakit ayırmasını söyler. Prensesin yardımcısı Prensese ‘Bulut olmadan yağmur yağar mı’ der.

Ressamlar çalışmaya başlarlar. Usta yardımcısına resmin nasıl olması konusunda fikrini sorar. Verdiği fikri beğenmez Song Yeon lea ya da sorar. Yardımcısı itiraz eder onun bir hizmetçi olduğunu söyler. Ama o ısrar eder. Song Yeon da fikrini söyler. Üç adet bereket simgesi olmasını söyler. Bunlar bol şansı mutluluğu ve de doğurganlığı simgeler. Yani narın yanında şeftali ve portakalı da çizilsin der. Usta fikri beğenir. Onlar çizerken prenses gelir. Song Yeon lae yı görünce onunla konuşur. İşleri bitip giderken Prens gelir. Oda Song Yeongu görünce şaşırır ama mutlu olur. Gözlerini bir türlü ondan alamaz. Bu durum Prensesin yardımcısının dikkatini çeker ve rahatsız olur. Onlar içeriye girince Song Yeongun derhal gitmesini ister. Oradan hemen uzaklaşır ama kalbi gümbür gümbür atmakdadır. Prense aşık olduğunu anlar, ne yapacağını bilemez haldedir.

Prensin elde ettiği bilgiler Kralı şaşırtır ama Prense de hak verir. Kyounce Bölgesindeki hakimlerin rüşvet yüzünden sadakat yeminlerini gözden geçireceğim der. Prens eline geçen belgelerle sansür kurulu, içişleri bakanı ve rüşvet ilişkisini açıklıyordu. Bunları kurula sunmak istediğini söyler. Katip Nung youn bunu şimdi yapmamasını Kralın oraya varmadan onların delilleri yok edeceğini söyler. Daha sonra da Prensten para ister. Prens buna şaşırır, maaşının yeterli olup olmadığını sorar. Katip yeterli olduğunu söyler bunun üzerine Prens istediği parayı örtülü ödenekten verir. Prensin yardımcısı buna itiraz eder. Ama prens Katibi iyi tanımıştır, o kendisini küçültmek için para istemeyecek kadar onurlu bir insandır der. Katip aldığı parayla adalet bakanının yardımcısısın yanındaki evi satın alır oraya değerinin çok üstünde bir para verir. Sekreter Keyoung katibin yanındaki evi aldığını görünce neden bu eski evi aldığını sorar. Katip ise ‘dostlarına daima yakın dur, düşmanlarına daha da yakın dur der.
Prensin halası üvey oğlu ve ileri gelenlerle konuşur. Prensin çocuk sahibi olmadan öldürülmesini ister. Oğluyla yan yana kalınca da ona o hizmetçi kızla neden görüştüğünü sorar. Keyoung bunu şimdilik açıklayamayacağını zamanı gelince anlatacağını söyler. Kral saray erkanını toplar. Prens de ordadır. Kraliyet köylerine yapılacak geziden bahsedilir. Hainlerin yandaşları bu gezinin yapılmamasını ister gezinin maliyetinin yüksek olacağını söyler. Kral bütün bunlara rağmen gezinin olacağını gerekirse masrafları kısıp personelin düşürülmesini

Keyoung en güvenilir adamlardan oluşan bir grup kurulmasını bunların iyi ateş edenlerden seçilmesini ister. Bu kişiler seyahatin yapılacağı güzergahlarda Prense pusu kuracaklar. Katip nung youn Prensin bu seyahate katılmamasını ister. Ama Prens bunun olamayacağını söyler. Çünkü Kral onunda gelmesini istemişdir. Katip vazgeçiremeyeceğini anlayınca Prens den üç tane fedai ister. Prens tamam der. Katip Dae Su ve arkadaşlarını alır. Dae Su bundan hiç hoşlanmaz. O Prensin yanında olmak istiyordu. Katip bunun daha önemli olduğunu Prensin hayatını kurtarabileceğini söyler. Onlara planlarını anlatır. Gezinin yapılacağı kritik noktaları belirlemelerini ister. O noktalarda dikkatli olmalarını ister.

Nihayet seyahat başlamıştır. Suikastçılar gerekli noktalarda beklemektedirler. Dae Su onlardan ikisini tam ateş ederken durdurur ama yakalayamaz yaralanır. Katip Dae Su nun anlattıklarını Prensin yardımcısına aktarır. Prens bunlara rağmen vazgeçmez. İlk köye geldiklerinde köyün girişinde Hakimler Krala köye girmemelerini söyler çünkü köyde salgın vardır. Kral buna rağmen gireceklerini halkının sorunlarını yakından görmek ister. Halk gerçekten de zor durumdadır. Seller ve yoksulluk halkı perişan etmiştir. Kral Prense bu durumda ne yapılması gerektiğini sorar. O da vergilerin kaldırılmasını, daha önce ödenenlerin iadesini yapılmasını ister. Köye ayrıca hazineden yardım yapılmasını yiyecek gönderilmesini söyler. Kral söylenenlerin aynen yapılmasını ister. Maliye bakanı itiraz eder. Kral onda bir kalbin olmadığını söyler.

Kral ve mahiyeti köyde konaklarlar. Prens yaranan arkadaşını görmeye gider. Bundan sonraki gezilerin yerlerinin değiştirilmesini söyler.

Ertesi gün geziye kaldıkları yerden devam ederler. Fakat Kral rahatsızlanınca geri dönelim denilir. Kral buna itiraz eder devam der ama oracığa yığılır. Prens yanına koşar.

Yazan : Sibel ŞEN