Sarayın Rüzgarı 14. Bölüm Özeti[]

Sarayın Rüzgarı 14. Bölüm Özeti Sarayın Rüzgarı 14. Bölüm Özeti

Prens jeon gio halasının hain olduğuna inanmakta büyük güçlük çeker. Bir insanın nasıl olup da babasına ve krala böyle tuzak kurabilir. Sonuçta biri ağabeyi diğeri babasıydı. İktidar hırsının kişileri böyle nasıl kör edebilirdi. Bunu yapanın insan olamayacağını yardımcısına söyler. Prensin üzüntüsü karşısında yardımcısı ona toparlanmasını halkının ve Kralın ona ihtiyacı olduğunu söyler. Prensin kurduğu tuzağa düşen Bakan Han telaşla yanlış kararlar vererek yardımcısını haber vermesi ve yer değiştirmeleri için kurdukları ordunun komutanının yanına gönderir. Kendide Prenses Hua wan’ın yanına gider. Bakan Hanın getirdiği mektubu okur. Hemen üvey oğlu sekreter Hu- Kyeom çağırır. Kyeom mektubu okuyunca bunun tuzak olduğunu anlar ve Bakan Hana nasıl bu tuzağa düştüğünü prenses annesini zor durumda bıraktığını söyler. Bakan Han kendisine yardım etmesini ister… Prensin adamları Bakan Hanın yardımsını izlerler ve hainlerin ordusunu bulurlar. Saray polisleri ve muhafızlar orduya saldırarak onları bozguna uğratırlar. Hainlerin ordusu ve silahları ele geçirilmiştir. Kral üzgündür, geçmişiyle ve son yaşananlarla yüzleşmektedir. Az kalsın yanlış karar verip birçok masum insanın ölümüne sebep olacağını düşündükçe Kral kahroluyordur… İçindeki şüphe geçmişte de oğlu içinde aynı hatayı yapıp yapmadığını düşünmeye başlar, adil olup olmadığını sorgular.

Ana kraliçe Kralın ilaçlarını ve yemek yemeyi reddettiğini görünce Kralı görmeye yanına gider. Onu teselli etmeye çalışırken Ona hata yapmadığını yanlışlıktan döndüğünü hatırlatır. Ama geçmiş de doğru karar verdiğini, oğlunun kararında haklı olduğunu söyler. Prens kurduğu tuzağın sonuçlarını alır. Bakan Han tutuklanır. Bulduğu bilgileri Krala iletir. Halası prenses Hua wan ´da hainlerle işbirliği içinde olduğunu söyler. Kral gittikçe öfke içindeyken Prenses Hua wan oğlunun talimatlarıyla Kralın yanına gelir ve suçsuz olduğunu Bakan Han’ın hain olduğunu, kendisine gelmesinin sebebinin de ona yardım etmesini istemek olduğunu söyler. Kral Prensese inanmaz. Prenses af dilemek için Krala yalvarır. Ana Kraliçe kızını kurtarabilmek için Kralla konuşur. Kızının bir komploya kurban gittiğini, suçsuz olduğunu söyler. Kral buna inanmamakla beraber oğluna yaptığı haksızlığı kızına uygulamak istemez. Prenses aklanıncaya kadar evinde dinlenecektir. Bakan Han Sekreter Hu-Kyeom un adamları tarafından öldürülür. Annesinin suçsuz olduğuna dair Bakan Hanın ağzından mektup yazdırır. Bu bilgiler Krala iletilir. Prenses annesi Kraliçeyle görüşür. Annesi bir süre ortalıkta görünmemesini ister. Prensle arasını iyi tutmasını ister. Dönüş de Prensle karşılaşan Prenses, Prens Jeongio nun sorusuyla sarsılır. Prens babası Prens Sado’yu neden öldürmek istediklerini sorar. Prenses de babasının geçmişte ne yaptığına bakmasını söyler.

Siyongu Katibi Sekreter Hu- Kyeom verdiği sürenin dolduğuna karar vererek Onun yanına gider ve fikrini söyler. Onunla çalışmak istemediğini söyler. Bunun üzerine sekreter kiminle çalışacağını sorar. O da Prens Jeongio’nun yanında çalışacağını söyler. Sekreter Ona dikkatli olmasını söyler. Prens Jeongio kendisine yardımcı olan Siyongu katibi Hung Han Youngu yanına çağırır. Neden yardım ettiğini ve neden yanında çalışmak istediğini sorar. Aldığı cevaplar Prensi memnun eder ve görevi Ona verir. Prens Jeongio arkadaşları Dae Su ve Song Yeon la ayı saraya davet eder. Onlara küçük de olsa hediyeler verir. Prens Song Yeon laa Çinli bayan ressamın resimlerini gösterir ve Onunda resim çizmesini ister. Onlar sohbet ederken Prensin eşi prenses ikisini birlikte görür.

Yazan : Sibel ŞEN